Zarządzenie 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2017

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W LUDWINIE

z dnia 17 lipca 2017r.

 

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świetlicy oraz zaplecza przy Gminnym  Centrum Kultury i Sportu.

Na podstawie § 9 ust.1 Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, stanowiącego Załącznik do Uchwały  Nr XVI/98/2012 Rady  Gminy  w  Ludwinie z dnia            25 października 2012r. w sprawie utworzenia i nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu postanawia, co następuje:

                                                                                                       §1.

  1. Ustala się opłaty za korzystanie ze świetlicy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu

 w Ludwinie w wysokości:

1) za wynajem świetlicy 

          a) za pierwsze 2 godz.                                                   – 110,00 zł brutt

          b) za każdą kolejną godz.                                              – 50,00 zł brutto

2) za wynajem świetlicy

       a) na okres do 24 godz. z zastrzeżeniem litery b                   – 250,00 zł brut

        b) na okres do 2 dni , z zastrzeżeniem litery c                   – 500,00 zł brutto

3) za wynajem wyposażenia świetlicy :

a) za wynajem naczyń (półmisek, salaterka itp.) 1 szt.            – 1,00 zł brutto

b) za wynajem naczyń 1 komplet                       – 1,50 zł brutto

c) za wynajem krzesła 1 szt.                      – 1,00 zł brutto

d) za wynajem stołów 1 szt.                      – 5,00 zł brutto

2. Nie pobiera się opłat określonych w ust. 1 za wynajem świetlicy z zapleczem od członków OSP.

                                                                                                           §2.

Traci moc Zarządzenie Nr 2/ 2014 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu z dnia

17 lipca 2014r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świetlicy oraz zaplecza przy Centrum Spotkań Mieszkańców w Ludwinie.

                                                                                                           §3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej

 

                                                                                                           §4.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.          

                                                                                                          Dyrektor

                                  

                                                                                                     Anna Czarnecka

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017

 

 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie

z dnia 17 lipca 2017r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektu i wyposażenia hali sportowej.

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVI/98/2012 Rady Gminy  w   Ludwinie   z   dnia      25 października 2012r. w sprawie utworzenia i nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu postanawia, co następuje:

                                                                                                                 §1.

W Zarządzeniu nr 3/2014 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektu i wyposażenia hali sportowej § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące zasady odpłatności za korzystanie z obiektu, urządzeń   i sprzętu sportowego hali:

1) wynajęcie boiska do gry w piłkę siatkową:

a) jednorazowe za 1 godzinę 70,00 zł brutto

2) wynajęcie boiska do gry w badmintona:

a) jednorazowo za 1 godzinę 48,00 zł brutto

3) wynajęcie boiska do gry w koszykówkę:

a) jednorazowo za 1 godzinę 70,00 zł brutto

4) wynajęcie kortu tenisowego:

a) jednorazowo za 1 godzinę 50,00 zł brutto

5) wynajęcie boiska do piłki nożnej:

a) jednorazowo za 1 godzinę 70,00 zł brutto

6) wynajęcie boiska do piłki ręcznej:

a) jednorazowo za 1 godzinę 70,00 zł brutto

7) wynajęcie 8 stołów do tenisa stołowego:

a) jednorazowo za 1 godzinę 72,00 zł brutto

b) za 1 godzinę stołu tenisowego 9,00 zł brutto

8) wynajęcie siłowni:

a) jednorazowo za 1 godzinę 3,00 zł brutto

b) karnet na miesiąc 70,00 zł brutto

  1. Odpłatne korzystanie z obiektu wymaga uzgodnienia terminu jego wykorzystania

z pracownikami obsługi, co najmniej w dniu poprzedzającym.

  1. W przypadku najmu obiektu i wypożyczenia hali sportowej na okres, dłuższy niż

1 dzień obowiązują zasady ustalone w umowie z najemcą wg następujących zasad:

1) dla podmiotów realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania za

1 godzinę 15,00 zł brutto.

2) dla innych podmiotów w okresie ferii i wakacji za 1 dzień- 150,00 zł brutto,

3) zwalnia się z opłat szkoły, dla których Gmina Ludwin jest organem prowadzącym, realizujące zajęcia wychowania fizycznego.

 

 

 

                                                                                                                                 §2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównej Księgowej

 

                                                                                                                                §3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01.07.2017 roku.

 

                                                                                       

 

                                                                                                     Dyrektor

 

                                                                                               Anna Czarnecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiS
Data utworzenia:2017-07-17
Data publikacji:2017-07-17
Osoba sporządzająca dokument:GCKiS
Osoba wprowadzająca dokument:GCKiS
Liczba odwiedzin:1331