Zarządzenie 2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2019

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019

 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie

z dnia 19 sierpnia 2019r.

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektu i wyposażenia
hali sportowej.

Na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVI/98/2012 Rady Gminy w Ludwinie z dnia 25 października 2012r.
w sprawie utworzenia i nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu postanawia,
co następuje:

                                                                                            §1.

Ustala się następujące zasady opłaty za korzystanie z obiektu, urządzeń i sprzętu sportowego hali:

1) wynajęcie boiska do gry w piłkę siatkową:

a) jednorazowe za 1 godzinę 80,00 zł brutto

2) wynajęcie boiska do gry badmintona:

a) jednorazowo za 1 godzinę 60,00 zł brutto

3) wynajęcie boiska do gry w koszykówkę:

a) jednorazowo za 1 godzinę 80,00 zł brutto

4) wynajęcie kortu tenisowego:

a) jednorazowo za 1 godzinę 60,00 zł brutto

5) wynajęcie boiska do piłki nożnej:

a) jednorazowo za 1 godzinę 80,00 zł brutto

6) wynajęcie boiska do piłki ręcznej:

a) jednorazowo za 1 godzinę 80,00 zł brutto

7) wynajęcie 8 stołów do tenisa stołowego:

a) jednorazowo za 1 godzinę 80,00 zł brutto

b) za 1 godzinę stołu tenisowego 10,00 zł brutto

8) Wynajęcie siłowni:

a) jednorazowo za 1 godzinę 4,00 zł brutto

b) karnet na miesiąc 70,00 zł brutto

 1. Odpłatne korzystanie z obiektu wymaga uzgodnienia terminu jego wykorzystania
  z pracownikami obsługi, co najmniej w dniu poprzedzającym.
 2. W przypadku najmu obiektu i wypożyczenia hali sportowej na okres, dłuższy niż
  1 dzień obowiązują zasady ustalone w umowie z najemcą wg następujących zasad:

1) dla podmiotów realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania za
1 godzinę 20,00 zł brutto.

2) dla innych podmiotów w okresie ferii i wakacji za 1 dzień – 160,00 zł brutto,

3) zwalnia się z opłat szkoły dla których Gminna Ludwin jest organem prowadzącym, realizujące zajęcia wychowania fizycznego.

                                                                                                    §2.

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektu i wyposażenia hali sportowej.

                                                                                                     §3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej.

            

                                                                                                       §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2019r.

 

 

 

 

                                                                                    

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W LUDWINIE

z dnia 19 sierpnia 2019r.

 

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz zaplecza przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

Na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVI/98/2012 Rady Gminy w Ludwinie z dnia 25 października 2012r. w sprawie utworzenia i nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ludwinie, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu postanawia, co następuje:

                                                                                              §1.

 

 1. Ustala się opłaty za korzystanie ze świetlicy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
  w Ludwinie w wysokości:

1) za wynajem świetlicy

a) za pierwsze 2 godziny - 120,00 zł brutto

b) za każdą kolejną godzinę   - 50,00 zł brutto

2) za wynajem świetlicy:

a) na okres 24 godzin z zastrzeżeniem litery b - 300,00 zł brutto

b) na okres do 2 dni, z zastrzeżeniem litery c - 600,00 zł brutto

3) za wynajem wyposażenia świetlicy:

a) za wynajem naczyń (półmisek, salaterek itp.) 1 szt. - 1,00 zł brutto

b) za wynajem naczyń 1 komplet - 2,00 brutto

c) za wynajem krzesła 1 szt. - 2,00 zł brutto

d) za wynajem stołu 1 szt. - 5,00 zł brutto

e) za wynajem stołów i ławek barowych (1 stół +2 ławki) - 5,00 zł brutto

 

1. Nie pobiera się opłat określonych w ust. 1 za wynajem świetlicy z zapleczem od członków OSP

2. Nie pobiera się opłat od sponsorów w ramach zawieranych umów sponsoringu.

                                                                                                  §2.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu z dnia
17 lipca 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz zaplecza
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu  w Ludwinie.

                                                                                                   §3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej.

           

                                                                                                   §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2019r.

 

 

Załącznik 2 do Regulaminu zajęć artystycznych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

 

Cennik opłat za zajęcia realizowane w GCKiS w Ludwinie

 

                  Rodzaj zajęć

                         Cena

Ilość godzin
w tygodniu

Minimalna ilość
 osób w jednej
grupie

      Zajęcia ogólnorozwojowe

35 zł (2 dziecko z rodziny 20 zł)

        2 godz.

         16

                  Tenis ziemny

50 zł (2 dziecko z rodziny 25 zł)

         1 godz.

          8

                  Tańce dla dzieci

35 zł (2 dziecko z rodziny 20 zł)

         1 godz.

         10

      Język angielski dla dzieci

40 zł (2 dziecko z rodziny 20 zł)

         1 godz.

         10

          Zumba dla dorosłych,
          Fitness dla dorosłych

                 80 zł (od grupy)

         1 godz.

         10

          Nauka gry na gitarze,
              Nauka gry na
    Instrumentach klawiszowych

                       220 zł

       Zajęcia

   indywidualne

          1

         Warsztaty emisji głosu
            i ruchu scenicznego
               Zespół „Fidelis”

                      Bezpłatne

        1,5 godz.

          -

                  Badminton

                      Bezpłatne

         3 godz.

         -

                   Świetlica

                      Bezpłatne

        22 godz.

         -

  Zespół Ludowy „ Zezulanie”

                      Bezpłatne

2 godz. 15 min.

         -

   Kreatywnie - prace z papieru

35 zł ( 2 dziecko z rodziny 20 zł)

       1 godz.

         12

        Taekwondo dla dzieci

40 zł (2 dziecko z rodziny 25 zł)
          *opłata u instruktora

       1 godz.

         -

      Taekwondo dla dorosłych

                       50 zł

          *opłata u instruktora

       1 godz.

         -

  Nauka pływania dla dorosłych

180 zł/ miesiąc (Basen Rokitno)
*cena zawiera koszt: lekcji pływania, dojazdu oraz ubezpieczenia.
Uwaga: przy większej liczbie osób,
cena będzie niższa.

      1 godz.
   (4 wyjazdy
   w miesiącu)

 

           12

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiS
Data utworzenia:2019-08-19
Data publikacji:2019-08-19
Osoba sporządzająca dokument:GCKiS
Osoba wprowadzająca dokument:GCKiS
Liczba odwiedzin:2120